ADNAN ŞAHİN

A quest for software excellence...

Asp.Net Uygulamalarında Server Side taraflı JQuery veya Javascript Kodu Çalıştırmak

Merhaba Arkadaşlar, özellikle Asp.Net uygulaması geliştirirken bazen serve side tarafta Javascript ve Jquery kodları çalıştırma ihtiyacı duyarız. Aşağıdaki runJavaScriptCode metodu ile eğer Jquery kod çalıştırmak isti yorsak isjQueryCode true Javascript kodu için false demeniz yeterli olacaktır.

 public void runJavaScriptCode(string jsCodetoRun, bool isjQueryCode)
  {

    ScriptManager requestSM = ScriptManager.GetCurrent(this);
    if (requestSM != null && requestSM.IsInAsyncPostBack)
    {
      ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(this,
                typeof(System.Web.UI.Page),
                Guid.NewGuid().ToString(),
                isjQueryCode ? formatjQueryCode(jsCodetoRun) : jsCodetoRun,
                true);
    }
    else
    {
      ClientScript.RegisterClientScriptBlock(typeof(System.Web.UI.Page),
                Guid.NewGuid().ToString(),
                isjQueryCode ? formatjQueryCode(jsCodetoRun) : jsCodetoRun,
                true);
    }
  }

 private string formatjQueryCode(string jsCodetoRun)
  {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.AppendLine("$(document).ready(function () {");
    sb.AppendLine(jsCodetoRun);
    sb.AppendLine(" });");

    return sb.ToString();
  }

Yorum ekle